gShops, s. r. o. - internetové obchody

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti gShops, s. r. o. je maloobchodný a veľkoobchodný predaj prostredníctvom prevádzkovaných e-shopov. Pokiaľ máte záujem o obchodnú spoluprácu, či už ako veľkoodberateľ, alebo dodávateľ, neváhajte využiť niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

Adresa

gShops, s. r. o.
Mostná 13
949 01 Nitra
Slovenská republika

Registrácia

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky 28300/N
IČO: 46012168
DIČ: 2023182733

Kontakt

E-mail: info@gshops.sk
Tel.: 0903 134 879
Google Talk: info@gshops.sk

Bankový účet

Banka: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2922851302/1100
IBAN:
SK73 1100 0000 0029 2285 1302
SWIFT: TATRSKBX

Mapa

Mapa

Prevádzkované e-shopy

Partnerské stránky